Palvelutarjonta - JSM Consulting Oy

jsmTraining

jsmTraining on laadukkaan valmennuksen merkki ja yksi tärkeimpiä elementtejä kohti laadukkaampaa toimintaa. Näkemyksemme mukaisesti ihmiset ja henkilöstö ovat kaikkein keskeisin tekijä hyvässä palvelunhallinnassa. Valmennuksen kautta herätetään henkilöstöä toimimaan laadukkaammin, näkemään kehityskohteita ja havaitsemaan hyvän palvelunhallinnan hyötyjä. Tämä ei kuitenkaan onnistu saarnaamalla ja pakottamalla, vaan osallistamalla ja yhdessä keskustelemalla. 

JSM Consulting tuottaa asiakaskohtaisia valmennuksia palvelujohtamisen asiakokonaisuuksista. Voimme tuottaa hyvinkin pitkälle räätälöityjä valmennusratkaisuja, kysy rohkeasti asiakaskohtaista valmennusta.

Valmentajamme ovat markkinoiden laajimmin sertifioituja ja meillä on myös korkeimman tason akreditoinnit kurssien laadun takeena. Asiakaspalautteemme on keskimäärin noin 4,7 asteikolla 1-5.

Valmennusnimikkeitä ovat muun muassa ITIL® 4 Foundation.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved

 

jsmCompliance

Compliance, vaatimustenmukaisuus, on noussut palvelunhallinnassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi ja monessa tapauksessa asiakasvaatimukseksi. Todistetusti hyvin toimivat prosessit ovat kilpailukyvyn ja laadun merkki tiukasti kilpailluilla markkinoilla. Prosessien laatu vaikuttaa suoraan palveluiden laatuun ja asiakaskokemukseen.

JsmCompliancen avulla räätälöimme teille yhdessä onnistuneen roadmapin toimintamallien, prosessien ja käytäntöjen kehittämiseksi vaaditulle laatutasolle. Tämä toteutetaan todistetusti käytännön toimintaan asti.

Käytännön asiakastyössä testatuilla ja hyväksi havaituilla menetelmillämme voimme kehittää toimintaanne vastaamaan haluttua viitekehystä, laatustandardia, niiden osia tai muuten määriteltyä tavoitetilaa.

Esimerkki: asiakasvaatimusten paineessa palvelutoimittaja haluaa kehittää toimintaansa enemmän ITILin mukaiseksi

jsmProcessClinic

Monessa tapauksessa IT-palveluiden ongelmat johtuvat heikosta prosessienhallinnasta. Esimerkiksi jos organisaatio ei ole kyennyt varmistamaan kapasiteettia liiketoimintakriittisissä palveluissa, tästä syystä palveluhäiriö voi aiheuttaa satojen tuhansien eurojen kustannukset. Prosessiklinikalla prosessien ongelmatilanteet, pullonkaulat ja riskit selvitetään ja korjataan ammattitaitoisesti. 

Kartoitamme tilanteen, teemme korjausehdotuksen ja tarvittaessa autamme toteutuksessa. Prosessiklinikalta saat aina laadukasta ensiapua prosessiongelmiin ja selkeän raportin tilanteesta ja tarvittavista jatkotoimista.

Esimerkki: asiakkaan organisaatiossa on häiriönhallinnassa puutteita, tieto ei kulje ja asiakkaat ovat tyytymättömiä. Asiakas haluaa saada tilanteen haltuun ja korjata laatuongelman.

jsmAudit

Auditoinnissa osaava ulkopuolinen asiantuntija on hyvä ratkaisu selvittämään asioita. Hänellä ei ole historiallista sidettä eikä henkilökohtaista intressiä käsiteltäviin asioihin. Toteutamme auditoinnit, nykytilan kartoitukset ja toiminnan selvitykset tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Emme osoittele yksittäisiä ihmisiä tai keskity etsimään ainoastaan epäkohtia, vaan paneudumme toimintamalleihin ja prosesseihin sekä tuomme esille myös hyvät asiat. Toteutamme auditoinnit riippumattomasti, totuudenmukaisesti ja selkeästi raportoiden.

Esimerkki: asiakas haluaa riippumattoman auditoinnin tietohallintonsa toiminnasta COBITin näkökulmaa painottaen.

jsmServiceCheck

ServiceCheck on palvelu, jossa tutkitaan asiakkaan yksittäisen palvelun tai pienen palvelujoukon toiminta parhaiden käytäntöjen näkökulmasta. Tarkistuksen aikana kartoitetaan palvelun toiminta, tähän kyseiseen palveluun kytkeytyvät prosessit, henkilöstön näkökulma, asiakkaan näkökulma sekä kehityskohteet ja riskit.

jsmServiceCheckin avulla voit proaktiivisesti havaita kehityskohteita palveluissasi ja hyvin hallitulla tavalla parantaa palveluiden laatua omien asiakkaittesi silmissä.

Esimerkki: asiakkaan asiakkaalle kriittisen sovelluspalvelun toiminta ja prosessien laatu halutaan varmistaa ennen tulevaa liiketoimintamuutosta, jotta häiriötilanteet voitaisiin ennakoida ja tehdä tarvittavia parannuksia prosessien vastuulla oleviin asioihin, esimerkiksi kapasiteettitasoihin.

jsmCustomerView

Palvelutoimittajan ei sovi unohtaa asiakasta palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. JsmCustomerView selvittää asiakkaan tai asiakkaiden näkemyksen palvelun toiminnasta, palvelutoimittajasta ja toiminnan laadusta asiakasnäkökulmasta.

Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyt ja tarkemmat asiakashaastattelut ja käännämme asiakkaan näkemyksen palvelunhallinnan kielelle. Näin pysyt jatkossakin asiakaslähtöisenä, varmistat korkean asiakastyytyväisyyden ja turvaat oman kilpailukykysi markkinoilla ja asiakkaiden silmissä.

Esimerkki: palvelutoimittajan asiakas on toistuvasti reklamoinut toiminnan laadusta ja haluaa yhteistyön paremmaksi. JSM Consulting selvittää palvelutoimittajan asiakkaan toiveet ja vaatimukset ja kääntää ne palvelutoimittajalle palvelukehitystoimenpiteiksi. Toimittaja saavuttaa kehitystoimenpiteiden jälkeen hyvän yhteisymmärryksen asiakkaan kanssa ja tilanne normalisoituu.