Tarjoamme laadukkaita valmennuksia
palvelujohtamisen osa-alueella
- JSM Consulting Oy

Kurssimme voidaan luokitella palvelujohtamisen menetelmien, tietohallinnon,  asiakkuudenhallinnan ja tietoturvan luokkiin. Järjestämme kurssimme pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa, kysy asiakaskohtaista toteutusta. Mikäli haluat järjestää valmennuksen meidän tiloissa, on hinta henkilömäärään sidottu.

Menetelmät (ITIL®, PRINCE2®, COBIT®)

Menetelmävalmennuksessa JSM Consulting on alan laadukkaimpia toimijoita. JSM Consultingin päävalmentaja on Suomen laajimmin sertifioitu ja omaa laajimmat akreditoinnit tunnettuihin parhaiden käytäntöjen mukaisiin menetelmiin ja viitekehyksiin. JSM Consulting on korkeimman tason ATO-akreditoitu valmennusyhtiö (Accredited Training Organization). APMG:n suositusten mukaisesti suosittelemme asiakkaitamme käyttämään ainoastaan korkeimman tason ATO-akreditoituja koulutustahoja ja pyytämään ATO-todistus kaikilta tarjoajilta.

JSM Consultingin menetelmätarjonnassa on seuraavat kurssit:

 • ITIL® Foundation 2011edition (ATO) (3pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • ITIL® Expert

ITIL Intermediate Lifecycle-moduulit (3pvä/moduuli) 2000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
ITIL Intermediate Capability-moduulit (5pvä/moduuli) 3000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.

 • COBIT 5® Foundation (ATO) (2pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • CMDB® Foundation (ATO) (3pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • Service Catalogue® Foundation (ATO) (3pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • ISO 20000 Foundation (3pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • PRINCE2® Foundation & Practitioner (3pvä) 1700€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.

Kaikki menetelmiin ja viitekehyksiin liittyvä valmennus tapahtuu Peoplecertin, APMG:n, ISACA:n ja/tai EXINin asettamien sisältö- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Kaikkien menetelmäkurssien jälkeen osallistuja voi halutessaan suorittaa sertifiointitestin, joka laskutetaan erikseen sovittavalla tavalla tentti/oppilas-periaatteella.

Tietohallinnon johtaminen

Tietohallinnon koulutusohjelma (5pvä) 3000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.

JSM Consultingin tietohallinnon koulutusohjelmassa on tietohallinnon perusteet-valmennus.

Tietohallinnon perusteet on läpileikkauksenomainen yhden viikon mittainen (5pvä) katsaus tietohallintoon, sen toimintaan, prosesseihin ja toimintamalleihin. Tällä kurssilla käydään läpi tietohallinnon roolia liiketoiminnan ja IT:n välimaastossa sekä tietohallinnon tärkeimmät asiakokonaisuudet:

 • Projektinhallinta
 • Palvelunhallinta
 • Toimittajienhallinta
 • Hyvä tietohallintotapa
 • Kokonaisarkkitehtuuri

Kurssin jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys tietohallinnosta, sen toiminnasta ja johtamisesta nykyaikaisin parhain käytännöin.

Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinnan osalta JSM Consulting tarjoaa seuraavat kurssit:

 • Service Offerings and Agreements (5pvä) 3000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • Service Strategy (3pvä) 2000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • Service Design (3pvä) 2000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutettuna.
 • Asiakkuudenhallinta ja liiketoimintasuhteidenhallinta käytännön prosessityössä (1pvä) 1000€+alv/hlö JSM:n tiloissa toteutetuna.

Service Offerings and agreements, Service Strategy ja Service Design sisältävät parhaiden käytäntöjen periaatteet asiakkuudenhallinnalle strategiselta tasolta palvelutasonhallinnan ja asiakasvaatimusten mukaisten palveluiden suunnitteluun asti.

Asiakkuudenhallinta on yksi keskeisiä palvelunhallinnan elementtejä ja JSM Consultingin laadukkaiden valmennusten kautta pääset syventymään tehokkaasti aiheeseen.

Tietoturva:

Information Security Foundation (based on ISO27002) (ISMS) (2pvä)

Tämä Information Security Foundation-valmennus on tietoturvaan, sen hallintaan, peruskäytäntöihin, prosessiin, kontrolleihin ja –riskeihin keskittyvä koulutus. Kurssin jälkeen osallistujalla on selkeä ymmärrys tietoturvaan liittyvistä seikoista ja käytännöistä sekä tietoturvan vakavuuteen kohdistuva suhtautuminen oman organisaation tietoturvatapoihin. Kurssi pohjautuu ISO 27002-tietoturvastandardiin, mutta kurssilla ei syväluodata itse standardia vaan keskitytään yleisemmin tietoturvan hallintaan.

Tämä tietoturvan hallinnan kurssi on erittäin hyvä peruskatsaus tietoturvaan ja tukee hyvin myös

tietoturvanhallinnan prosessityötä pureutuen vielä hieman syvemmälle tasolle.

Kurssin jälkeen osallistuja voi suorittaa vapaaehtoisen Information Security Foundation sertifiointitestin. Sertifiointitestin läpäisemällä osoitat työnantajallesi ja asiakkaillesi osaamisesi tietoturvan peruskäytännöistä, tietoturvariskien hallinnasta sekä tietoturvakontrolleista.

ISMS Foundation voidaan järjestää myös JSM Consultingin tiloissa. Tällöin kurssin hinta on henkilömäärään sidottu 1700€+alv/hlö.

Kysy tarkempia kurssiesitteitä ja mahdollisia vapaita aikoja myynnistämme.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved.
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved.
COBIT® is a Registered Trade Mark of ISACA,  CMDB is a trademark of APM Group Limited , Service Catalogue is a trademark of APM Group Limited, PRINCE2® is a Registered trademark of AXELOS