Palvelujohtamista pintaa syvemmältä
- JSM Consulting Oy

JSM Consulting on IT-palvelujohtamiseen erikoistunut valmennus- ja konsultointiyhtiö. Meiltä saat tarvittavat eväät matkalla tehokkaaseen, vaikuttavaan ja ennakoivaan palvelujohtamiseen ja palvelunhallintaan.


IT-palvelujohtaminen on liiketoimintaa tukevien IT-palveluiden strategista suunnittelua, kehittämistä, käyttöönottoa, tuottamista ja niiden jatkuvaa parantamista. IT-palvelujohtamisen strateginen merkitys yrityksissä on kasvanut olennaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nykyaikana käytännössä kaikki merkittävät organisaatiot, yhteisöt ja yhteiskunnalliset toiminnot hyödyntävät informaatioteknologiaa ja tarjoavat palvelujaan suoraan IT:n kautta.

Näitä liiketoiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluita täytyy johtaa ja hallita niiden merkityksen vaatimalla tavalla parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Näiden kehityslinjojen mukaisia IT-palvelujohtamisen parhaita käytäntöjä JSM Consulting on omalta osaltaan juurruttamassa suomalaisiin organisaatioihin.

                                                                   

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved

COBIT® 5 is a Registered Trade Mark of ISACA,  APMG-International CMDB is a trade mark ofThe APM Group Limited , APMG-International Service Catalogue is a trademark of APM Group Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, COBIT® 5 logo is trademark of ISACA, The APMG-International CMDB, Service Catalogue and Swirl Device logo is a trade mark of The APM Group Limited.