Palvelujohtamista pintaa syvemmältä
- JSM Consulting Oy

JSM Consulting on IT-palvelujohtamiseen erikoistunut valmennus- ja konsultointiyhtiö. Meiltä saat tarvittavat eväät matkalla tehokkaaseen, vaikuttavaan ja ennakoivaan palvelujohtamiseen ja palvelunhallintaan.


IT-palvelujohtaminen on liiketoimintaa tukevien IT-palveluiden strategista suunnittelua, kehittämistä, käyttöönottoa, tuottamista ja niiden jatkuvaa parantamista. IT-palvelujohtamisen strateginen merkitys yrityksissä on kasvanut olennaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nykyaikana käytännössä kaikki merkittävät organisaatiot, yhteisöt ja yhteiskunnalliset toiminnot hyödyntävät informaatioteknologiaa ja tarjoavat palvelujaan suoraan IT:n kautta.

Näitä liiketoiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluita täytyy johtaa ja hallita niiden merkityksen vaatimalla tavalla parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Näiden kehityslinjojen mukaisia IT-palvelujohtamisen parhaita käytäntöjä JSM Consulting on omalta osaltaan juurruttamassa suomalaisiin organisaatioihin.

                                                                       

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.